2020/03/31

Patching Java file format - Part 1: Introduction

Patching Java file format - Part 1: Introduction

So this is an introduction post, right?

2020/03/19

Partial MAC address-based firewall to WAN on pfSense

Quay trở lại đóng vai là một sinh viên ngành mạng máy tính.


Đề bài: Filter traffic tới WAN dựa trên MAC address trong pfSense


2020/03/17

Review khá ngắn: NTFS trên macOS, chọn Tuxera hay NTFS-3G?


Cách đây 1 năm, khi mới chuyển từ Windows sang macOS thì đa số dữ liệu của mình vẫn còn nằm trên các phân vùng NTFS. Tuy nhiên anh bạn macOS chỉ cho phép đọc mà không cho phép ghi, giống như cho quay tay đến lúc xuất nhưng lại không được xuất vậy.

2020.3 Updates 01

Yay It's 2020 now.
Do ảnh hưởng từ #COVID-19 nên hiện tại mình được Work From Home, đồng nghĩa với việc mình có nhiều thời gian tập trung tìm tòi nghiên cứu hơn. Sẽ có một vài thứ thú vị trong thời gian tới ?2019/10/08

Balsn CTF 2019 - Web - Warmup

Points: 857/ 1000
Tags: web

Our Vietnamese team *pwnPHOfun* managed to solve the challenge in time and I can't do this without many helping hands from @ducnh, @vinhjaxt, @0xd0ff9, ...

2019/05/15

Feature or Bug? Story of Laravel's bug
Packet Tracer Analysis

Packet Tracer is a very famous program to simulate network made by Cisco. To download program for free, you can go to Netacad and register new account, learn their courses, and learn how to use their tools, ...
In this blog post.
I will summary what I've done wit Packet Tracer v7.2.1 Windows 32bit

2019/04/07

AceBear CTF 2019 - Web Category


Lâu lắm tôi mới động đến CTF, một phần là phải cân đối thời gian, một phần là cảm thấy *noob*, nên là tranh thủ giải này để khởi động lại.
Nhìn chung, đối với mảng Web thì các đề lần này đều hay và chuẩn bị công phu, đặc biệt là có đề mất công chuẩn bị tới 4 tháng trước khi thi, kudos @Jang

Here is the list:
 • Web 💯
 • duudududduduud
 • Store Image Service
 • Store Image Service 2
 • Best band of Asia

  2019/02/16

  MatesCTF S3R3 - Web 1,2,3

  Đầu xuân khai CTF thay vì khai bug.
  1. UAProf
  2. Web-1
  3. Hackerone (tên bài không nhớ tên)