2020/03/31

Patching Java file format - Part 1: Introduction

Patching Java file format - Part 1: Introduction

So this is an introduction post, right?

2020/03/19

Partial MAC address-based firewall to WAN on pfSense

Quay trở lại đóng vai là một sinh viên ngành mạng máy tính.


Đề bài: Filter traffic tới WAN dựa trên MAC address trong pfSense


2020/03/17

Review khá ngắn: NTFS trên macOS, chọn Tuxera hay NTFS-3G?


Cách đây 1 năm, khi mới chuyển từ Windows sang macOS thì đa số dữ liệu của mình vẫn còn nằm trên các phân vùng NTFS. Tuy nhiên anh bạn macOS chỉ cho phép đọc mà không cho phép ghi, giống như cho quay tay đến lúc xuất nhưng lại không được xuất vậy.

2020.3 Updates 01

Yay It's 2020 now.
Do ảnh hưởng từ #COVID-19 nên hiện tại mình được Work From Home, đồng nghĩa với việc mình có nhiều thời gian tập trung tìm tòi nghiên cứu hơn. Sẽ có một vài thứ thú vị trong thời gian tới ?